#nhất thể

SỰ THỨC TỈNH KHÔNG NHƯ BẠN TƯỞNG TƯỢNG

16/10/2020 view 65

Trích: Sự Thật Về Giác Ngộ; Việt dịch: Phạm Hải Anh; NXB. Văn hóa văn nghệ, 2018 ---☘️☘️☘️--- Theo một ý nghĩa rất thực tế, nói về những gì chúng ta mất khi thức tỉnh thì chính xác hơn là nói về những gì chúng ta được. Chúng ta không chỉ mất cái tôi – cái mà chúng ta từng ngỡ là mình – mà còn xóa sổ toàn bộ nhận thức…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1579 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 910 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 881 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 797 lượt xem/bài

JEFFREY HOPKINS 2 bài TB: 759 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 719 lượt xem/bài

SUSAN JEFFERS 3 bài TB: 701 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 688 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 683 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 667 lượt xem/bài

JON KABAT-ZINN 1 bài TB: 662 lượt xem/bài

DALE CARNEGIE 3 bài TB: 647 lượt xem/bài