#Phật giáo đại thừa

LỢI ÍCH CỦA VIỆC TRÌ TỤNG – CHIÊM BÁI – CÚNG DƯỜNG

💦 HAI MƯƠI TÁM ĐIỀU LỢI Đức Phật bảo Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: “Lắng nghe! Lắng nghe cho kỹ! Ta sẽ vì ông mà nói rõ...
Những lời khai thị từ bậc tôn quý

BỒ ĐỀ TÂM – NỀN TẢNG GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT

Đức Phật đã dạy tám mươi bốn ngàn Pháp môn khác nhau nhưng nếu chúng ta đi tìm bản chất của những giáo lý này thì chúng...

NHẬN RA BẢN TÁNH CỦA TÂM AN ĐỊNH

Cắt đứt dòng tư tưởng, Tâm an định, Thiền định, Thiền chỉ, thiền quán, Nhận ra tánh của tâm và hộ trì nó, Tánh giác...

BẠN LÀ ĐẠI TOÀN THIỆN

Một lời dạy về Bồ đề tâm Tương đối và Tuyệt đối vào dịp Ẩn cư hai tháng ở Hoa Kỳ Tất cả các bậc giác ngộ đã...

CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Tuy nhiên, đôi khi, việc buông xả hoặc để tự nhiên quá khó. Có lẽ bạn đã thử chấp nhận khó khăn nào đó; bạn đã cho...

KHÔNG QUÁ CỨNG NHẮC, KHÔNG QUÁ MỀM MỎNG

Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cách làm thế nào để giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Khi tất cả được nói và được làm, thế...

CON ĐƯỜNG BỒ TÁT VÀ XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

Phật (lý tưởng đạt đến của Bồ tát), bậc thành tựu tất cả mọi khả năng có thể có của một con người, được gọi là...

HỢP NHẤT VỚI TOÀN BỘ SỰ SỐNG

💎 Ẩn dưới dáng vẻ bên ngoài, mọi thứ không chỉ kết nối với nhau mà còn kết nối với Cội nguồn của sự sống. Ngay cả...

MỘT NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HOÀN HẢO

Ngày nay chúng ta thấy càng lúc càng có nhiều người trên khắp thế giới tin theo Phật giáo. Tuy nhiên, không có bao nhiêu người...