#Phật giáo đại thừa

KHÉO PHÂN TÍCH BẬC THẦY

23/02/2021 view 151

🔹Làm theo bản năng Kim Cương thừa thì đưa vào tâm thức rất nhiều, do đó cảm nhận và thiên hướng đều rất quan trọng. Nếu bạn có một sự thôi thúc mạnh mẽ không kiểm soát được là phải theo đuổi ai đó, có thể đó là sự tiếp nối của một mối quan hệ bậc thầy-đệ tử nào đó mà bạn đã có trong những kiếp sống trước.…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1836 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1056 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1021 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1017 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 994 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 988 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 978 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 957 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 879 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 3 bài TB: 837 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 803 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 800 lượt xem/bài