#Phật giáo đại thừa

CHỮA LÀNH THÔNG QUA TÁNH KHÔNG

Phương diện sau cùng của chữa lành bằng chánh niệm là nhận diện các quy luật phổ quát chi phối đời sống. Trọng tâm chính...

BỒ ĐỀ TÂM LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG THANH TỊNH

16. Mặc dù kẻ mà ta chăm sóc yêu thương như con đẻ lại xem ta như kẻ thù, hãy đối xử với kẻ đó như một bà mẹ hiền yêu...

THIỀN ĐỊNH – TRÍ TUỆ

☘️ Thiền định Thiền định là trạng thái nhất tâm tập trung vào một đối tượng đức hạnh. Trạng thái tinh thần bình...

LÒNG TỪ BI HƠN TẤT CẢ MỌI THỨ

CÁCH ĐÂY TRÊN HAI NGÀN NĂM, trong thành phố Sravasti ở Ấn Độ có một gia đình Bà-la-môn sinh được hai người con trai. Người con...

THIỆN TÂM

Như vậy, loại tái sinh mà ta sẽ có trong đời vị lai được định đoạt bởi bản chất của những hành động ta trong đời...

BIỂU TƯỢNG HỌC VÀ MỸ HỌC CỦA PHẬT GIÁO

Sau khi đã hiểu rõ mục đích của Phật giáo, chúng ta sẽ nhìn kinh điển với một nhãn quan khác trước. Kinh điển Phật giáo là...

NHỮNG CÂU NÓI CỦA ĐỨC DALAI LAMA 14TH

☘️Lòng vị tha có nghĩa là chúng ta quyết định tham gia vào những hành động nhằm trợ giúp và đem lại niềm hạnh phúc cho...

NHỮNG PHẨM TÍNH CẦN CHO GIẢI THOÁT

Phẩm tính thứ nhất là có đức tin nơi Tam Bảo; tin Phật bởi vì chúng ta cảm thấy trạng thái Phật quả là tuyệt hảo và...

SỰ RỘNG LƯỢNG BỐ THÍ

Để thực hiện những ước muốn của người khác, điều hết sức quan trọng là phải dấn mình vào thực hành bố thí, và chính...