#Phật giáo đại thừa

KHÔNG QUÁ CỨNG NHẮC, KHÔNG QUÁ MỀM MỎNG

Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cách làm thế nào để giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Khi tất cả được nói và được làm, thế...

CON ĐƯỜNG BỒ TÁT VÀ XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

Phật (lý tưởng đạt đến của Bồ tát), bậc thành tựu tất cả mọi khả năng có thể có của một con người, được gọi là...

HỢP NHẤT VỚI TOÀN BỘ SỰ SỐNG

💎 Ẩn dưới dáng vẻ bên ngoài, mọi thứ không chỉ kết nối với nhau mà còn kết nối với Cội nguồn của sự sống. Ngay cả...

MỘT NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HOÀN HẢO

Ngày nay chúng ta thấy càng lúc càng có nhiều người trên khắp thế giới tin theo Phật giáo. Tuy nhiên, không có bao nhiêu người...

MỌI KHẢ NĂNG ĐÃ SẴN TRONG BẠN, ĐANG CHỜ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Xuyên qua toàn thể vũ trụ có một năng lực vô hạn, bản thể mà mọi vật tùy thuộc. Khả năng và tiềm lực của mỗi một...

NHỮNG CÂU NÓI HAY CỦA ĐỨC DALAI LAMA VỀ ĐẠO ĐỨC

💎 Nếu biết hài lòng với những vật chất mà mình có được thì khi đó bạn thực sự là một người giàu có. Nếu không có...

TIẾNG CHIM TÂM THỨC

VAIROCHANA là một đạo sư thiền quán Tây Tạng sống vào thế kỷ thứ VIII. Tại Samye, tu viện Tây Tạng đầu tiên, ông được...

BỐN KHÍA CẠNH THỰC HÀNH PHÁP BỔN TÔN

Bốn khía cạnh thực hành pháp Bổn Tôn Việc hành trì pháp bổn tôn được thực hiện theo truyền thống dòng truyền thừa thực...

CHỮA LÀNH THÔNG QUA TÁNH KHÔNG

Phương diện sau cùng của chữa lành bằng chánh niệm là nhận diện các quy luật phổ quát chi phối đời sống. Trọng tâm chính...