#Phật giáo đại thừa

SUY TƯ VỀ VIỆC TU TẬP PHẬT GIÁO

23/11/2020 view 25

🌺🌺🌺 357 Đối với việc tu tập thì lúc đầu thường rất hăng say, sau đó là mong đợi kết quả sớm hiện ra với mình, sau hết thì lơ là hoặc chán ngấy. Sự kiện đó cho thấy một tầm nhìn quá thiển cận. Hy vọng đạt được kết quả nhanh chóng là một sự sai lầm, trừ phi phát động được một sức mạnh phi thường, chẳng hạn…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1663 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 953 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 902 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 893 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 809 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 798 lượt xem/bài

SUSAN JEFFERS 3 bài TB: 793 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 739 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 704 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 687 lượt xem/bài

JON KABAT-ZINN 1 bài TB: 687 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 676 lượt xem/bài