#Phật giáo Tây Tạng

TƯ TƯỞNG GIÁC NGỘ

Nền tảng của con đường Đại thừa là tư tưởng giác ngộ; Tư tưởng cao cả này là con đường duy nhất tất cả chư Phật...

LỬA TAM MUỘI – SỨC MẠNH CỦA SỰ THA THỨ

TỪ NĂM 1995 TỚI 1997, Đức Tổng Giám Mục Tutu la Chủ tịch của Ủy ban Hòa giải và Sự thật Nam Phi. Công việc của Ngài là gì...

NHẬN RA BẢN TÁNH CỦA TÂM AN ĐỊNH

Cắt đứt dòng tư tưởng, Tâm an định, Thiền định, Thiền chỉ, thiền quán, Nhận ra tánh của tâm và hộ trì nó, Tánh giác...

BẠN LÀ ĐẠI TOÀN THIỆN

Một lời dạy về Bồ đề tâm Tương đối và Tuyệt đối vào dịp Ẩn cư hai tháng ở Hoa Kỳ Tất cả các bậc giác ngộ đã...

KHÔNG QUÁ CỨNG NHẮC, KHÔNG QUÁ MỀM MỎNG

Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cách làm thế nào để giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Khi tất cả được nói và được làm, thế...

HỢP NHẤT VỚI TOÀN BỘ SỰ SỐNG

💎 Ẩn dưới dáng vẻ bên ngoài, mọi thứ không chỉ kết nối với nhau mà còn kết nối với Cội nguồn của sự sống. Ngay cả...
câu chuyện người quay bánh xe - Sư tử tuyết bờm xanh

NGƯỜI QUAY BÁNH XE CẦU NGUYỆN

Tại Tây Tạng, ‘mani’ hay bánh xe cầu nguyện là một loại bánh xe với vô số mật chú và văn tự bí ẩn, thường...

NHỮNG CÂU NÓI HAY CỦA ĐỨC DALAI LAMA VỀ ĐẠO ĐỨC

💎 Nếu biết hài lòng với những vật chất mà mình có được thì khi đó bạn thực sự là một người giàu có. Nếu không có...

TIẾNG CHIM TÂM THỨC

VAIROCHANA là một đạo sư thiền quán Tây Tạng sống vào thế kỷ thứ VIII. Tại Samye, tu viện Tây Tạng đầu tiên, ông được...