#Phật giáo Tây Tạng

KHÉO PHÂN TÍCH BẬC THẦY

23/02/2021 view 118

🔹Làm theo bản năng Kim Cương thừa thì đưa vào tâm thức rất nhiều, do đó cảm nhận và thiên hướng đều rất quan trọng. Nếu bạn có một sự thôi thúc mạnh mẽ không kiểm soát được là phải theo đuổi ai đó, có thể đó là sự tiếp nối của một mối quan hệ bậc thầy-đệ tử nào đó mà bạn đã có trong những kiếp sống trước.…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1830 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1051 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1016 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1014 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 988 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 969 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 967 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 953 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 874 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 3 bài TB: 831 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 801 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 797 lượt xem/bài