#Phật giáo Tây Tạng

câu chuyện người quay bánh xe - Sư tử tuyết bờm xanh

NGƯỜI QUAY BÁNH XE CẦU NGUYỆN

Tại Tây Tạng, ‘mani’ hay bánh xe cầu nguyện là một loại bánh xe với vô số mật chú và văn tự bí ẩn, thường...

NHỮNG CÂU NÓI HAY CỦA ĐỨC DALAI LAMA VỀ ĐẠO ĐỨC

💎 Nếu biết hài lòng với những vật chất mà mình có được thì khi đó bạn thực sự là một người giàu có. Nếu không có...

TIẾNG CHIM TÂM THỨC

VAIROCHANA là một đạo sư thiền quán Tây Tạng sống vào thế kỷ thứ VIII. Tại Samye, tu viện Tây Tạng đầu tiên, ông được...

BỐN KHÍA CẠNH THỰC HÀNH PHÁP BỔN TÔN

Bốn khía cạnh thực hành pháp Bổn Tôn Việc hành trì pháp bổn tôn được thực hiện theo truyền thống dòng truyền thừa thực...

CHỮA LÀNH THÔNG QUA TÁNH KHÔNG

Phương diện sau cùng của chữa lành bằng chánh niệm là nhận diện các quy luật phổ quát chi phối đời sống. Trọng tâm chính...

THIỀN ĐỊNH – TRÍ TUỆ

☘️ Thiền định Thiền định là trạng thái nhất tâm tập trung vào một đối tượng đức hạnh. Trạng thái tinh thần bình...

LÒNG TỪ BI HƠN TẤT CẢ MỌI THỨ

CÁCH ĐÂY TRÊN HAI NGÀN NĂM, trong thành phố Sravasti ở Ấn Độ có một gia đình Bà-la-môn sinh được hai người con trai. Người con...

THIỆN TÂM

Như vậy, loại tái sinh mà ta sẽ có trong đời vị lai được định đoạt bởi bản chất của những hành động ta trong đời...

NHỮNG CÂU NÓI CỦA ĐỨC DALAI LAMA 14TH

☘️Lòng vị tha có nghĩa là chúng ta quyết định tham gia vào những hành động nhằm trợ giúp và đem lại niềm hạnh phúc cho...