#Phật giáo

SỰ XẤU XA KHÔNG PHẢI LÀ KẺ THÙ CỦA BẠN

Thất bại đáng buồn nhất trên con đường tâm linh diễn ra khi con người đối diện với sự xấu xa. Những người sống lý...

THỜI GIAN VÀ SỰ VĨNH CỬU

Mọi Sự Sống Là Một Hãy nhìn cuộc đời như một tổng thể. Hãy có cái nhìn toàn diện về cuộc đời. Tất cả mọi sự sống...

SỐ PHẬN VÀ NỖ LỰC BẢN THÂN

Mặc dù Luật của Nghiệp là không thể lay chuyển được nhưng hồng ân của Đấng Tối Cao thì có thể phát huy. Ân huệ đến...

BÀ MẸ ĐƠN GIẢN

MẸ CỦA KANGYUR RINPOCHE là một người đàn bà nhân hậu, nhưng hoàn toàn không được học hỏi gì. Bà chẳng bao giờ quan tâm...

KHÍA CẠNH CỦA LUẬT NHÂN QUẢ

Trước đây, chúng ta đã thấy trường hợp của người nhạc sĩ mù, mà nguyên nhân là do bởi kiếp trước, trong một bộ lạc dã...

NHÂN QUẢ ĐỐI VỚI SỨC KHỎE

Có nhiều người tin tưởng một cách sai lầm về Luật Nhân Quả. Họ nghĩ rằng theo luật ấy, mọi sự đều có tiền định, và...

NIỀM VUI GIẢI THOÁT TỐT HƠN THÚ VUI THẾ GIAN

Thiền sư Tuệ Tư (515 – 577) – vị tổ thứ hai của tông Thiên Thai – có trước tác “Chư pháp vô tránh tam muội pháp môn”...

SỰ TỈNH TÁO TÂM LINH

Tỏ ra nghiêm túc trước việc sống trong hiện tại Để ý khi thấy mình không tập trung chú ý. Lắng nghe những gì bạn đang thực...

NIỀM VUI CỦA CÁI TÔI SUY GIẢM

Vì sao ta sống? Ta vì cái gì mà làm việc chăm chỉ và đang hướng đến cái gì? Có lẽ nói đó là thứ khiến ta trưởng thành...