#sống tỉnh thức

HAI MẶT ĐỜI VÀ ĐẠO

Sống làm sao cho cuộc đời trở nên đáng sống, có ý nghĩa, có lý tưởng, có thương yêu hiểu biết thì đó là Ðời Ðạo. Còn...

CUỘC SỐNG CỦA BẠN LÀ MỘT CUỐN PHIM – NGHĨ ĐƠN GIẢN, SỐNG ĐƠN THUẦN

Trích: Nghĩ Đơn Giản Sống Đơn Thuần Tác Giả: Tolly Burkan Dịch Giả: Viết Dương NXB: Thế Giới, in năm 2017 Ảnh: Nguồn Internet...