#Tánh Không

KHÔNG THẤY CÁI TÔI ĐỂ NUÔNG CHIỀU

24/01/2022 view 423

Cái tôi chỉ do Giả danh mà thành Thật chẳng có gì Để mà chấp bám Để mà nuông chiều Sống trong ảo tưởng TOÀN BỘ vấn đề của chúng ta đều nằm ở chỗ chúng ta không thấy được chân tướng của thực tại. Vọng tưởng giống như nấm độc hay thuốc phiện luôn khiến tâm chúng ta phát sinh ảo tưởng. Chúng ta không có khả năng vận…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3230 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2820 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2436 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2295 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2273 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2159 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2036 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1766 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1747 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1718 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1701 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1697 lượt xem/bài