#Thiền

MỘT BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA NGÀI MILAREPA

12/03/2021 view 130

Một Bài Ca Kim Cương Của Vua Của Các Thiền Giả – MILAREPA Từ quan điểm của chân lý tối hậu Không có ma quỷ, thậm chí không có cả chư Phật, Không người thiền định và không cái được thiền định Không những con đường và cấp độ để đi và không dấu hiệu Và không những thân của quả, không những trí huệ Và bởi thế không có…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

MINGUN SAYADAW 1 bài TB: 1456 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1338 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1235 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1191 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1186 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1159 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1093 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1075 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1011 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 991 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 976 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 929 lượt xem/bài