#thực hành thiền

CHUYỂN HÓA NGHIỆP

22/12/2020 view 60

Tâm trạng hiện tại của chúng ta, tình trạng phát triển tâm linh hiện tại của chúng ta, hoặc tình trạng nội tại hiện tại đã được xác định cho đến thời điểm này do bởi các hoàn cảnh sống trong quá khứ. Sự ra đời của nghiệp tiếp theo xảy ra thông qua sự tái sinh không ngừng của quá khứ. Chúng ta tái tạo lại cái tổ hoặc…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1830 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1051 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1016 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1014 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 988 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 969 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 967 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 953 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 874 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 3 bài TB: 831 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 801 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 797 lượt xem/bài