#thực hành thiền

CHUYỂN HÓA NGHIỆP

22/12/2020 view 91

Tâm trạng hiện tại của chúng ta, tình trạng phát triển tâm linh hiện tại của chúng ta, hoặc tình trạng nội tại hiện tại đã được xác định cho đến thời điểm này do bởi các hoàn cảnh sống trong quá khứ. Sự ra đời của nghiệp tiếp theo xảy ra thông qua sự tái sinh không ngừng của quá khứ. Chúng ta tái tạo lại cái tổ hoặc…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1980 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1198 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 1168 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1117 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1108 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1103 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1059 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1048 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1035 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 931 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 885 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 880 lượt xem/bài