#Tịnh độ tông

BÀI GIẢNG SÁNG NGÀY 21/7/2019 GARCHEN RINPOCHE GIẢNG TẠI CHÙA VẠN ĐỨC

06/10/2021 view 376

Thầy nói rằng bốn nguyên nhân để tái sinh về cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nguyên nhân đầu tiên chính là có sự hỗ trợ hay là nhờ sự trợ giúp của Bồ đề tâm, thực tế mà nói tất cả chúng sinh trong sáu cõi luân hồi này ai cũng có trong mình Phật tánh, không phải Chư Phật mà tất cả chúng…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3230 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2820 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2436 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2295 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2273 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2159 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2036 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1766 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1747 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1718 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1701 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1697 lượt xem/bài