#Tịnh độ tông

CHUYỂN HÓA CUỘC ĐỜI 

Trong 48 lời nguyện ấy có đủ trí huệ, đại bi và công đức của Phật A-di-đà, và 48 lời nguyện ấy được gom...

NIỆM PHẬT TÔNG YẾU

Nếu thường xuyên xưng danh-hiệu thì do công-đức của Phật danh, vọng-niệm tự dừng, tán- loạn tự yên, tam nghiệp tự điều,...

BÀI GIẢNG SÁNG NGÀY 21/7/2019 GARCHEN RINPOCHE GIẢNG TẠI CHÙA VẠN ĐỨC

Thầy nói rằng bốn nguyên nhân để tái sinh về cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nguyên nhân đầu tiên chính là...

NHẸ BƯỚC TIÊU DAO

Hòa thượng Hư Vân dáng người nhỏ nhắn, nét mặt hiền lành, trông không có gì đặc biệt hay khác thường. Thoạt nhìn ngài...

THẦN CHÚ ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ – NGÀI GYALWANG DRUKPA 12th

Đức Phật A Di Đà theo truyền thuyết theo kinh điển Phật giáo Đại Thừa là một vị vua, Người đã từ bỏ danh vọng, vương...

ĐẠI SƯ TEITARO SUZUKI NÓI VỀ TỊNH ĐỘ A DI ĐÀ

Có nhiều người hỏi: “Nếu như lời Phật A Di Đà dạy, ta đã thành Phật từ vô lượng kiếp nào, thì nay ta cần chí tâm cầu...

NIỆM PHẬT TÔNG YẾU

  Vào năm 9 tuổi, Ngài xuất gia trở thành đệ tử của Đại sư Quang Giác (Kangaku) chùa Bồ Đề (Bodaiji), sau đó Ngài học...

KHUYÊN NÊN GIỮ LÒNG THÀNH KÍNH

Muốn hưởng lợi ích thật sự từ Phật pháp, phải cầu nơi cung kính...

CÂU CHUYỆN VỀ DIỆU HẢO NHÂN KIHEE CỦA TỈNH AKI

Kihee ở làng Todani, quận Yamagata, tỉnh Aki (tỉnh Hiroshima) có đức tin sâu sắc về Bổn Nguyện, ông tu trì Niệm Phật không gián...