#Tình yêu thương

ĐIỀU LÀM THAY ĐỔI SỐ PHẬN

21/01/2022 view 59

Năm 1921, Lewis Lawes đảm nhận chức giám đốc nhà tù Sing Sing – nhà tù nổi tiếng khắc nghiệt và khó cai quản nhất lúc bấy giờ. Nhưng hai mươi năm sau, khi Lawes nghỉ hưu thì nơi đây đã trở thành một cơ sở nhân đạo. Mọi người đều cho rằng mọi công lao đều thuộc về Lawes, nhưng bản thân ông khi được hỏi lại đáp rằng:…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 2269 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2243 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2088 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1960 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1773 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1731 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1703 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1496 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1468 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1456 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1380 lượt xem/bài

MICHAEL TALBOT 3 bài TB: 1356 lượt xem/bài