#Tình yêu thương

SỰ TỒN TẠI

04/03/2021 view 55

Tôi nhận thấy rằng mình được quan tâm. Tôi nhận thấy rằng cuộc sống của tôi có mục đích, rằng tôi quan trọng. Tôi có cảm giác rằng những sự kiện ngẫu nhiên diễn ra không hề ngẫu nhiên mà là theo những khuôn mẫu vô cùng tinh tế. Tôi nhận thấy mình độc đáo. Tôi nhận thấy cuộc sống có khả năng tự vận hành. Tôi có cảm giác…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1836 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1056 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1021 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1017 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 994 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 988 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 978 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 957 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 879 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 3 bài TB: 837 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 803 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 800 lượt xem/bài