#Tình yêu thương

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ NHÀ GIÁO

19/06/2021 view 26

Nếu người thầy thực sự quan tâm trẻ như mỗi cá nhân, cha mẹ sẽ tin cậy ông. Trong tiến trình này, người thầy giáo dục cha mẹ học sinh cũng như đang giáo dục chính mình, hai bên đang học lẫn nhau. Giáo dục chân chính là một nhiệm vụ có tính hỗ tương, qua lại lẫn nhau đòi hỏi nhẫn nại, coi trọng nhau và yêu thương. Những…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

MINGUN SAYADAW 1 bài TB: 1456 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1338 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1235 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1191 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1186 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1159 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1093 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1075 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1011 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 991 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 976 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 929 lượt xem/bài