#Tôn giáo và khoa học

SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG

22/12/2020 view 67

So sánh thế này: bạn không thể nhìn thấy lực hấp dẫn mà chỉ nhìn thấy được những hệ quả của nó. Tương tự, bạn không thể nhìn thấy quá trình vận hành của các năng lượng mà chỉ nhìn thấy được những lợi ích của chúng. Thế giới năng lượng và những quy luật chi phối nó đều vô hình. Thế giới này được nhận biết bằng những giác…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1830 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1051 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1016 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1014 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 988 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 969 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 967 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 953 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 874 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 3 bài TB: 831 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 801 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 797 lượt xem/bài