#Tôn giáo và khoa học

HÀNH TRÌNH ĐẾN NHỮNG GIÂY PHÚT XUẤT THẦN

Tôi đang ngồi trong văn phòng đăng ký sáng chế ở Bern thì bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên: “Nếu một người rơi tự do thì anh...

SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG

So sánh thế này: bạn không thể nhìn thấy lực hấp dẫn mà chỉ nhìn thấy được những hệ quả của nó. Tương tự, bạn không...

CÁCH ĐỐI DIỆN CÁI CHẾT CỦA DOROTHY

Dorothy là một học viên của tôi đã chết vì bệnh ung thư tại Tiếp dẫn đường St. Christopher ở Luân-đôn. Bà đã từng là...

TÌM THƯỢNG ĐẾ

Một trong nhiều vấn đề mà tất cả chúng ta phải đương đầu, và đặc biệt những người đang được giáo dục và sắp sửa...

VŨ TRỤ

 Khi bạn muốn điều gì, tất cả vũ trụ hợp lực giúp bạn hoàn thành điều đó. _Paulo Coelho

LUẬT HẤP DẪN CỦA TÂM THỨC

Luật hấp dẫn hay luật của tình thương…chúng là một và như nhau.

SỰ KẾT NỐI TRỞ LẠI VỚI TẤM LƯỚI SỰ SỐNG

Sự kết nối trở lại với tấm lưới sự sống có nghĩa là xây dựng và nuôi dưỡng các cộng đồng bền vững ở đó chúng ta...

VŨ TRỤ TOÀN ẢNH – Một lý thuyết cách mạng về thực tại giải thích được

Rất nhiều nghiên cứu mới đây trong mọi khoa học, chứ không đơn giản chỉ là vật lý lượng tử, đều chứng tỏ rằng vạn...

ĐỒNG THANH ĐỒNG KHÍ CHỌN BẰNG HỮU TÂM LINH

Với sự kính trọng Schopenhauer, chúng ta phải nói rằng đạo bằng hữu, và đặc thù là đạo bằng hữu tâm linh, không thể...