#Tôn giáo và khoa học

SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG

22/12/2020 view 108

So sánh thế này: bạn không thể nhìn thấy lực hấp dẫn mà chỉ nhìn thấy được những hệ quả của nó. Tương tự, bạn không thể nhìn thấy quá trình vận hành của các năng lượng mà chỉ nhìn thấy được những lợi ích của chúng. Thế giới năng lượng và những quy luật chi phối nó đều vô hình. Thế giới này được nhận biết bằng những giác…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1980 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1198 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 1168 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1117 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1108 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1103 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1059 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1048 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1035 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 931 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 885 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 880 lượt xem/bài