#Trí Tuệ Xã Hội

AI CŨNG GIAO TIẾP NHƯNG MẤY NGƯỜI KẾT NỐI

27/05/2022 view 60

Khả năng kết nối với người khác bắt đầu bằng sự thấu hiểu về giá trị của họ. ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG BẤT CỨ LĨNH VỰC NÀO TRONG CUỘC SỐNG, HÃY KẾT NỐI! Nếu đã từng nỗ lực kết nối với mọi người, bạn có thể học cách kết nối tốt hơn. Và nếu chưa, bạn sẽ kinh ngạc trước khả năng nó có thể làm thay đổi cuộc sống…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3230 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2820 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2436 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2295 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2273 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2159 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2036 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1766 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1747 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1718 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1701 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1697 lượt xem/bài