#Trí tuệ

TÔI BỊ MẮC KẸT VỚI CHÍNH MÌNH

19/10/2021 view 139

Đúng là có những ngày mà nếu chúng ta có thể, chúng ta sẽ chạy trốn chính bản thân mình. Và thực tế là có một vài người đã làm thế, dù bằng cách này hay cách khác, bỏ chạy khỏi con người thật của mình. Nhưng chúng ta không thể nào trốn thoát được! Dù gì thì, khi bạn dừng chạy, bạn lại là chính mình. Đầu tiên, bạn…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 2269 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2243 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2088 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1960 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1773 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1731 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1703 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1496 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1468 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1456 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1380 lượt xem/bài

MICHAEL TALBOT 3 bài TB: 1356 lượt xem/bài