#Từ bi

LÒNG TỪ BI CÓ THỂ CẢM HÓA ĐƯỢC TẤT CẢ

Nếu mỗi người biết áp dụng lòng từ bi, chắc rằng sự thù hằn độc ác sẽ giảm đi, đâu còn việc đầu độc oán hờn...

AI CŨNG CÓ KHẢ NĂNG THƯƠNG YÊU

Khi mới bắt đầu tập thiền quán tâm từ, metta, có một kinh nghiệm đã giúp tôi thấy rõ được tâm thức mình, cũng như cách...

LÀM PHƯỚC LÀ PHÁP HÀNH TẠO NIỀM VUI AN LẠC

Để được phước, được lòng người khác thì ta phải làm sao? Phải biết làm việc theo điều lành – làm phước – là...

TỪ BI QUÁN

Hãy chú tâm vào hơi thở của bạn trong giây lát. Hãy soi lòng mình xem có điều gì lo âu, sợ hãi, đau đớn, ganh ghét, ăn năn,...

LÒNG TỪ BI LÀ BIỂU HIỆN CHÂN THỰC CỦA TINH THẦN BẤT BẠO ĐỘNG

Ý tưởng của tôi về trách nhiệm toàn cầu có mối liên quan với truyền thống tôn giáo cổ đại Ấn Độ. Là một tăng sĩ...

HẠNH LẮNG NGHE

Trong giới thứ tư của năm giới, chúng ta học: “Biết rằng lời nói có thể đem lại khổ đau hay là hạnh phúc cho nên tôi...

VÌ SAO NHƯ LAI THƯƠNG XÓT CHÚNG SINH MÊ LẦM?

Ông A nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật chắp tay, quỳ dài bạch Phật: “Thưa Thế tôn, nếu cái thấy nghe đó thật...

TỪ BI LÀ NHÂN MÀ TRÍ TUỆ LÀ QUẢ

Lòng thương yêu xuất phát từ Từ bi, sự tôn trọng xuất phát từ Khiêm hạ. Cả hai đều bắt nguồn từ những Đạo đức căn...

TRƯỞNG DƯỠNG 2 KHÍA CẠNH LÒNG TỪ BI VÀ TÌNH YÊU THƯƠNG – CON ĐƯỜNG THỰC HÀNH TRONG CÁC PHÁP TU

Khi chúng ta nói về Đại Toàn thiện, hay Đại Thủ Ấn, sẽ không thể thực hành và thành tựu nếu không trưởng dưỡng...