#Từ bi

LÒNG TỪ BI

27/02/2021 view 65

QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC Ngày nay dường như mọi người quá ích kỷ với nhau. Ngay cả trong nhóm bạn của cháu, cháu thấy phần lớn các bạn cũng ít quan tâm đến nhau. Cách người ta cư xử với người khác, nhất là những người ở vị thế kém may mắn hơn, thể hiện khá rõ tính cách họ. Một cử chỉ yêu thương hay một câu nói…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1836 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1056 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1021 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1017 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 994 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 988 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 978 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 957 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 879 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 3 bài TB: 837 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 803 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 800 lượt xem/bài