#Từ bi

DI SẢN TỪ BI (KARUNA) & BẤT BẠO ĐỘNG (AHIMSA) CỦA ẤN ĐỘ

07/11/2020 view 25

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ – Hôm nay, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được Trung tâm Quốc tế Ấn Độ (IIC) và Hội Sáng lập Trách nhiệm Toàn cầu của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma (FURHHDL) mời đến để nói chuyện về “Di sản ‘Karuna' và ‘Ahimsa' của Ấn Độ”, và để trả lời các câu hỏi từ một số bạn bè cũ. Ngay khi vừa…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1663 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 953 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 902 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 893 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 809 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 798 lượt xem/bài

SUSAN JEFFERS 3 bài TB: 793 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 739 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 704 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 687 lượt xem/bài

JON KABAT-ZINN 1 bài TB: 687 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 676 lượt xem/bài