#xác định bản thân

Shizuka Arakawa-huy chuong vang

CÂU CHUYỆN VỀ XÁC ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG BẢN THÂN

Nữ vận động viên Shizuka Arakawa(*) giành huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông Turin 2006 được cho là rất ghét việc cạnh...