BIỂN ĐẠI BI

?Thức tỉnh với Bổn nguyện nuôi dưỡng đời sống của Phật A Di Đà, những người tin vào hoạt động vũ trụ của tình thương và lòng bi này, qua sự lợi lạc được ôm lấy và không bao giờ bị bỏ rơi, tất cả đều đạt đến Giác ngộ.
— Thân Loan

? Bổn nguyện vốn vì mười phương chúng sanh mà có, không để sót bất cứ căn cơ nào, không bỏ rơi bất kỳ ai. Có trí hay vô trí, có tội hay vô tội, phàm phu hay thánh nhân, giữ giới hay phá giới, nam hay nữ, già hay trẻ… cho đến căn cơ thời mạt pháp đều bao gồm cả.
Hạng tội nặng nghiệp dày, tối tăm che ám lại càng nên nương vào Bổn nguyện Di Đà. Vì sao vậy? Lý do là vì Bổn nguyện Di Đà vốn vì phàm phu tội chướng, chứ chẳng phải vì thánh nhân.
— Pháp Nhiên

? Khi các bạn cảm thấy sắp rơi vào vực thẳm của những thức tình đen tối, hãy cầu nguyện Quán Thế Âm. Vào lúc cái thòng lọng hay cái móc của lòng bi của ngài nắm bắt được bạn, các bạn sẽ tràn đầy tin tưởng vào sự toàn giác của ngài. Bởi thế, với niềm tin và sùng mộ nhất niệm hãy trì tụng thần chú sáu âm.
— Dilgo Khyentse

? Nạo vét sạch những chiều sâu của sanh tử, hãy trì tụng thần chú sáu âm.
— Patrul Rinpoche

? Một tâm thức cam kết với lòng bi thì giống như một hồ chứa tràn nước – một nguồn thường trực của năng lượng, quyết tâm và lòng tốt.
— Dalai Lama

? Tình thương và lòng bi là những thiết yếu, không phải là những xa xỉ, mà không có chúng nhân loại không thể sống còn.
— Dalai Lama

Bình luận


Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ