NHÂN LOẠI

EINSTEIN

? Chỉ một cuộc đời sống vì những người khác mới là một cuộc đời đáng sống.

? Hòa bình không thể hoàn thành bằng bạo lực, nó chỉ có thể đạt đến qua thông hiểu.

? Giá trị của một người nằm trong cái nó cho chứ không nằm trong cái nó có thể nhận.

? Chớ cố gắng làm một người thành công, mà làm một người có đức hạnh.

? Chừng nào còn có con người thì còn có chiến tranh.

? Chủ nghĩa quốc gia là một căn bệnh ấu trĩ, những bệnh sởi của nhân loại.

? Sự yếu đuối của thái độ trở thành sự yếu đuối của nhân cách.

? Giá trị thực sự của một con người được xác định chủ yếu bởi mức độ và cảm thức, trong đó nó đã đạt được tự do khỏi bản ngã.

? Sự hoàn hảo của những phương tiện và sự mù mờ về những cứu cánh có vẻ là đặc tính của thời đại chúng ta.

? Trí huệ không phải là một sản phẩm của trường học mà là một nổ lực suốt đời để có được.

Bình luận


Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ