SRI RAMANA MAHARSHI

 
?‍♂️ Chân lý tối hậu thì rất đơn giản, tức là không gì khác hơn hiện hữu trong trạng thái bổn nguyên. Đây là tất cả điều cần được nói.
 
?‍♂️ Tâm là cái biết đã mặc vào những giới hạn. Bạn vốn vô hạn và hoàn hảo. Về sau bạn mặc vào những giới hạn và trở thành tâm.
 
?‍♂️ Bản tánh thật của bạn là tinh thần vô biên. Cảm giác giới hạn là công trình của tâm.
 
?‍♂️ Bằng cách hỏi ‘Tôi là ai?’, tư tưởng ‘tôi là ai’ sẽ hủy diệt những tư tưởng khác, và giống như cây dùng để khươi củi cháy, cuối cùng chính nó bị tiêu hủy. Bấy giờ tự chứng ngộ khởi lên.
 
?‍♂️ Câu hỏi ‘Tôi là ai?’ không có nghĩa là để có được một trả lời. Câu hỏi ‘Tôi là ai?’ làm tiêu tan người hỏi.
 
?‍♂️ Hạnh phúc là bản tánh của bạn. Mong muốn nó là sai lầm. Lầm lẫn là ở chỗ tìm nó ở ngoài trong khi nó ở trong.
 
?‍♂️ Tay bạn có thể làm việc nhưng tâm bạn có thể vẫn ở yên. Bạn là cái không bao giờ chuyển động.
 
?‍♂️ Bổn phận của bạn là hiện hữu và không phải hiện hữu như thế này hay như thế kia. “Tôi là cái tôi là” tổng kết toàn thể chân lý. Phương pháp gồm lại trong những từ “ Hãy yên lặng”. Yên lặng là gì? Nó có nghĩa là tiêu hủy chính bạn. Bởi vì bất cứ hình tướng hay hình dạng nào đều là nguyên nhân cho rắc rối, hãy vứt bỏ ý niệm “ Tôi là thế này và thế kia”. Tất cả điều được đòi hỏi là chứng ngộ Bản tâm vốn yên lặng. Có cái gì có thể dễ dàng hơn điều đó?
 
?‍♂️ Sự chứng ngộ bản tâm của bạn là sự phụng sự vĩ đại nhất bạn có thể gửi cho thế giới.
 
?‍♂️ Hãy để cái gì đến, cứ đến
Hãy để cái gì đi, cứ đi
Hãy tìm thấy cái gì luôn luôn còn lại.
 

Bình luận


Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ