AKIO MORITA

PHONG CÁCH NHẬT VÀ MỸ

Tại Nhật, chúng tôi thường đặt niềm tin vào những người khác, nhờ vậy mà chính phủ và ngành công nghiệp có thể giữ...