ANNIE MCKEE

THẤU CẢM: CHÌA KHOÁ CỦA MỌI CUỘC HỌP

Chẳng ai thích họp hành vì cảm thấy phí thời gian nhưng vẫn khó mà bỏ hết các cuộc họp. Vậy nên nếu là người lãnh đạo,...