BARBARA O'BRIEN

THỰC HÀNH TÍNH CHÂN THẬT

☘Giới thiệu vài nét về tác giả Barbara O’brien đã tu tập Thiền tông từ những năm 1980. Cô ấy làm việc với tư cách là...