BASNAGODA RAHULA

LỜI PHẬT DẠY VỀ NĂM BỔN PHẬN CỦA CHA MẸ – PHẦN 2

? GIÚP CON CÁI CHỌN BẠN ĐỜI Trong thời đức Phật, sự tham gia của cha mẹ vào việc tìm người phối ngẫu cho con cái mình có...

LỜI PHẬT DẠY VỀ NĂM BỔN PHẬN CỦA CHA MẸ – PHẦN 1

“Đấng Sinh Thành”, là cách ta gọi mẹ cha. “Người thầy đầu tiên”, “bậc đáng tôn kính”, cũng là những từ ngữ...