Bernie Classman

ÁNH TRĂNG HUYỀN ẢO CỦA SỰ GIÁC NGỘ

Vào mùa hè năm 1968, cùng với đạo sư Soen Nakagawa và nhiều người khác, chúng tôi đến viếng Trung tâm Thiền Trên Núi tại vùng...