BHANTE HENEPOLA GUNARATANA

VÌ SAO PHẢI QUAN TÂM ĐẾN THIỀN

Thiền không dễ. Nó đòi hỏi thời giờ và công sức. Nó cũng đòi hỏi một sự chịu đựng bền bỉ và kỷ luật. Tóm lại,...