BILL SCHUL

SỨC MẠNH KIM TỰ THÁP

Có một số người chưa hiểu rõ lắm về năng lực của Kim Tự Tháp, chúng tôi đã mời họ thiền định hoặc đơn giản chỉ...