BILLI P.S.LIM

LÀM GÌ ĐỂ ĐỐI MẶT VỚI THẤT BẠI

Chúng ta thường nghe người ta hỏi làm gì để thành công. Tôi không biết bạn thích nhìn nhận điều này dưới góc độ như thế...