BILLI P.S. LIM

NỖI SỢ HÃI THẤT BẠI

Suốt buổi lễ trao giải thưởng kinh doanh vào năm 1993, ông Lý Quang Diệu, nguyên Thủ tướng Singapore, đã dẫn lời của nhiều...