BUDDHADASA BHIKKHU

TẤT CẢ ĐỀU LÀ DHAMMA

Đến đây chúng ta sẽ tìm hiểu xem tại sao tất cả mọi hiện tượng đều được gọi là “dhamma”. Trước khi nói lên...

TÁNH KHÔNG HIỆN HỮU TẠI NƠI NÀY VÀ NGAY TRONG LÚC NÀY

Tánh Không Hiện Hữu Tại Nơi Này Và Ngay Trong Lúc Này Nêu lên điều sau đây biết đâu cũng có thể sẽ gây ra một sự lo ngại...

SỰ CHẤM DỨT CỦA NGHIỆP

  — 🌻🍁🌻 —   Chúng ta cũng chẳng cần phải cố gắng quá đáng mới có thể mang lại hạnh phúc cho mình. Thật...

KHÔNG ĐƯỢC BÁM VÍU VÀO BẤT CỨ GÌ CẢ

BUDDHADASA BHIKKHU — ?— Giáo huấn của Đức Phật liên quan đến việc tu tập về tánh Không chính là cốt lõi của toàn...

TÁNH KHÔNG NẰM TRONG TẦM TAY CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CỐT LÕI CỘI BỒ ĐỀ

Trong một phân đoạn khác của bộ kinh này Đức Phật có nói rằng tánh không lúc nào cũng là một nguồn lợi ích hay một niềm...
zen circle

TÁNH KHÔNG

Trống không là thành phần của sự tắt nghỉ, là sự vắng mặt của “cái tôi” và cái “của tôi”, là sự đình chỉ của...