CARL SAGAN

BÊN RÌA CỦA VĨNH CỬU

Con đường đi giữa trời cao Đêm quang rực rỡ đầy sao: Ngân hà Chư thần tấp nập vào ra Nhà Thiên Lôi với danh gia cung đình...

NHỮNG BẾN BỜ CỦA ĐẠI DƯƠNG VŨ TRỤ

CARL SAGAN (1934 – 1996) là nhà thiên văn học và nhà vật lý thiên văn xuất sắc. Ông là người tiên phong trong lĩnh vực sinh học...