CHÖGYAM TRUNGPA

SỢ HÃI VÀ KHÔNG SỢ HÃI

Hiểu rõ sợ hãi không phải là duyên cớ cho thất vọng và chán nản. Vì chúng ta có nỗi sợ như vậy, chúng ta mặc nhiên có...

VỊ THẦY KIM CƯƠNG

Nhiều người đã nghe những sự việc và những nhân vật trong Mật thừa, những câu chuyện kích thích về “con đường đốn...