CHT

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

LẶNG

Giữa tĩnh lặng tất cả tìm Người, Giữa phố chợ tất cả thấy Người, Như tâm chấn của cơn lốc, Những gì Người cống...