CÕI TẠM

VU LAN

Tác giả: Cõi Tạm Hai tiếng nghe thật thân quen. Là ngày lễ báo hiếu vô cùng cao đẹp của nhân loại, là ngày của mọi người...