CYNDI DALE

CẢM XÚC VÀ CÁC CƠ QUAN TƯƠNG ỨNG

Các nhà trị liệu y học Trung Hoa hiểu rằng cảm xúc có ảnh hưởng đến sinh lý. Do đó, họ đánh giá và điều trị các cảm...