DAN SULLIVAN & CATHERINE NOMURA

QUY LUẬT 3: KHÔNG NGỪNG CỐNG HIẾN VÀ SẺ CHIA

Không ngừng cống hiến và giúp đỡ nguời khác cũng là một yếu tố cần thiết cho sự phát triển của đời người. Càng thành...

QUY LUẬT 4: KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THÀNH TÍCH

Không ngừng nâng cao chất lượng thành tích là biểu hiện của một quá trình ngày càng phát triển. Đây là giai đoạn được xem...