DANIEL SHAPIRO

SỨC MẠNH CỦA CẢM XÚC

Mặc dù mọi người vẫn thường cho rằng cảm xúc chính là tác nhân gây ra không ít trở ngại cho quá trình đàm phán và thực...