DAVID GUY POWERS

TRÌNH BÀY Ý KIẾN BẰNG CÁCH NÀO

Trong nhiều năm ông Owen D. Young đã làm cho người ta ngạc nhiên về cái tài mới nghe xong đề nghị của người khác là hiểu...

NGHE, NGHE RỒI LẠI NGHE

Bác sĩ Thomas Shanahan, nha y danh tiếng ở Nữu Ước, một hôm cầm ống điện thoại lên nghe và ngạc nhiên thấy ở đầu dây có...