DIỆU HẠNH GIAO TRINH

TÔN KÍNH NGƯỜI GIÀ – TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

Ngày xửa ngày xưa, nước Ba La Nại có một phong tục rất tàn nhẫn. Dân chúng nước ấy cho rằng những người già chỉ sống...