DONNA DENOMME

TÔI BỊ MẮC KẸT VỚI CHÍNH MÌNH

Đúng là có những ngày mà nếu chúng ta có thể, chúng ta sẽ chạy trốn chính bản thân mình. Và thực tế là có một vài người...

KHƠI DẬY TIỀM NĂNG

— 🌺Donna DeNomme là diễn giả, huấn luyện viên về tinh thần. Donna đã có 25 năm kinh nghiệm trợ giúp khách hàng trong việc...