Dr. MADAN KATARI

NUÔI DƯỠNG THÓI QUEN MỈM CƯỜI

Mỉm cười là ngôn ngữ phi lời nói đầu tiên mà chúng ta được học. Trên thực tế, việc mỉm cười đã được sử dụng trong...

YOGA CƯỜI VÀ KHOA HỌC VỀ HƠI THỞ

“Nụ cười và hơi thở mang bạn đến hiện tại vì bạn không thể cười và thở trong quá khứ hay tương lai.”  Tôi tập yoga...