ĐỨC GYALWA DOKHAMPA

NGUYÊN NHÂN CỦA KHỔ ĐAU VÀ BẤT AN – HH GYALWA DOKHAMPA

Theo các tài liệu của dòng truyền thừa Drukpa và Khamtrul, Nhiếp chính vương Gyalwa Dokhampa là một trong hai hóa thân đời thứ 9...

SỨC MẠNH THAY ĐỔI CUỘC SỐNG – GYALWA DOKHAMPA

SỨC MẠNH THAY ĐỔI CUỘC SỐNG Khi một người không cùng nhịp bước với chúng bạn đồng hành, có lẽ là do anh ta đang nghe một...