DZIGAR KONGTRUL

LINH QUANG HÉ LỘ: VƯƠNG QUỐC CỦA BẢN NGÃ

Vương quốc của bản ngã là tất cả những gì mà chúng ta gom lại như thể thuộc về tôi và của tôi. Tất nhiên, vương quốc...