GEORGES GRAHAM VEST

BÀI DIỄN VĂN HAY NHẤT THẾ KỶ

Bài diễn văn của luật sư Georges Graham Vest tại phiên tòa xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ,...