HT.THÍCH TRÍ SIÊU

HAI MẶT ĐỜI VÀ ĐẠO

Sống làm sao cho cuộc đời trở nên đáng sống, có ý nghĩa, có lý tưởng, có thương yêu hiểu biết thì đó là Ðời Ðạo. Còn...

BỐ THÍ CÓ MẤY LOẠI?

Nếu ta là người học Phật lâu năm ta sẽ nhanh nhẹn trả lời rằng có 3 loại: 1) Tài thí: tức bố thí tiền. 2) Pháp thí: tức...