Tác giả: LAMA KUNGA RINPOCHE

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

CUỘC ĐỜI MILAREPA

09/05/2019 view 1359

Những câu chuyện và những bài ca của Milarepa là một bản ghi chép hiếm có của một người đàn ông lạ thường: thiền giả, nhà thơ, và bậc thầy tâm linh của thế kỷ thứ mười một. Mặc dù chúng phản ánh các truyền thống văn hóa và tôn giáo của thời đại ngài, chúng cũng là một minh chứng vượt thời gian cho những kinh nghiệm và thực…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 1997 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1957 lượt xem/bài

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 1895 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1788 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1601 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1557 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1517 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1420 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1376 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1348 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1294 lượt xem/bài

MICHAEL TALBOT 3 bài TB: 1247 lượt xem/bài