LAMA KUNGA RINPOCHE

CUỘC ĐỜI MILAREPA

Cuộc đời của Milarepa (1052-1136) bắt đầu từ nửa cuối của thế kỷ thứ mười một qua đầu thế kỷ thứ mười hai. Hành vi,...