Tác giả: LAMA KUNGA RINPOCHE

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

CUỘC ĐỜI MILAREPA

09/05/2019 view 1671

Những câu chuyện và những bài ca của Milarepa là một bản ghi chép hiếm có của một người đàn ông lạ thường: thiền giả, nhà thơ, và bậc thầy tâm linh của thế kỷ thứ mười một. Mặc dù chúng phản ánh các truyền thống văn hóa và tôn giáo của thời đại ngài, chúng cũng là một minh chứng vượt thời gian cho những kinh nghiệm và thực…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3012 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2657 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2345 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2224 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2198 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2015 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1947 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1721 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1668 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1665 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1614 lượt xem/bài

JEFF KELLER 1 bài TB: 1607 lượt xem/bài