MARIA SHRIVER

XÁC ĐỊNH NIỀM SAY MÊ CỦA MÌNH

Hãy tin vào quyết định của mình, Sống với lý tưởng, Lý tưởng sống, Mục đích sống, Thành công nhờ biết đặt mục tiêu,...

BA CÂU HỎI CUỘC ĐỜI

MARIA SHRIVER là một phụ nữ xuất chúng và đảm nhận nhiều vai trò: là nhà báo và nhà sản xuất đạt giải Emmy và  Peabody; tác...