Sam Harris

CÂU ĐỐ VỀ BẢN NGÃ

Tôi từng trải qua một buổi chiều ở bờ tây bắc biển Galilee, bên trên đỉnh núi nơi Chúa Jesus được tin là đã giảng bài...