Tác giả: TAITETSU UNNO

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

NHƯ LÀ VẬY: SONO – MAMA

24/05/2022 view 173

Mục tiêu của Phật giáo Chân tông là siêu việt, bao gồm nguyện vọng sâu xa được sinh trong Tịnh Độ. Nhưng rốt ráo nó được hướng lại vào cuộc sống này, xác nhận rằng cái bây giờ và ở đây tràn đầy vô cùng ý nghĩa. Một sự tái xác nhận cái thường ngày như vậy, trong tiếng Nhật thông tục được gọi là sono-mama hay kono-mama. Hay câu…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3598 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 3043 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2596 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2395 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2393 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2305 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2205 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1929 lượt xem/bài

HT. THÍCH MINH CHÂU 1 bài TB: 1882 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1838 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1828 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1817 lượt xem/bài