Tác giả: TARTHANG TULKU RINPOCHE

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC VỚI TÂM TRẠNG TƯƠI MÁT, TỈNH THỨC

22/03/2021 view 499

Tập trung sáng tạo Khi học cách gom năng lực mình thành một khối là ta học tập trung tư tưởng. Chúng ta có thể làm việc này bằng cách ép tâm mình chú ý, nhưng khi cố thi thố ý chí, thường rốt cuộc ta chỉ chiến đấu với mình. Cảm thức mình cần phải tập trung làm việc khiến ta đâm ra nóng nảy; nỗi lo của ta…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1980 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1198 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 1168 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1117 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1108 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1103 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1059 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1048 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1035 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 931 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 885 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 880 lượt xem/bài