ĐẠI SƯ AJAHN CHAH

MỘT TÂM HỒN MẠNH MẼ

—💎🍁💎— Hãy học cách xả bỏ mọi chuyện thế gian, đừng tìm cách chống lại chúng. Hãy vui với chúng. Hãy tìm...

TRÍ TUỆ PHÁT SANH

THIÊN NHIÊN TÂM – AJAHN CHAH —???— Khi nói rằng Đức Phật dạy nên tách rời tâm ra khỏi thọ, không có nghĩa là vứt bỏ...

SỰ KHÍCH LỆ CỦA PHẬT

Có bóng tối và có ánh sáng, có nóng và có lạnh, có sinh thì có tử, và chắc chắn phải có một trạng thái khác nằm bên ngoài...

AJAHN CHAH (1918 – 1992)

Cái gì làm bạn phiền não, cái gì làm bạn tức giận, cái đó là thầy của bạn.

HÀNH THIỀN LÀ QUÁN SÁT TÂM VÀ CÁC CẢM GIÁC CỦA TÂM

68 Phải luôn luôn quán sát chính mình trong khi làm bất kỳ việc gì. Chỉ đọc sách thôi thì không khởi sinh được gì cả. Ngày...

QUÁN CHIẾU LÀ GÌ – NHỮNG LỜI DẠY VƯỢT THỜI GIAN CỦA AJAHN CHAH

Lời dạy này được trích từ một loạt các câu hỏi và trả lời diễn ra tại thiền viện Wat Gor Nork trong mùa An cư năm 1979...

HIỂU TÂM

Trong khi tu thiền, chúng ta rèn luyện để phát triển niệm thức, nhờ vậy chúng ta luôn luôn giác ngộ. Dùng năng lượng và lòng...

BÌNH AN

98. Bình an nằm ngay trong chúng ta, nó ở cùng chỗ với bất an và đau khổ. Không thể tìm bình an trong rừng sâu hay trên đồi cao....

THIỀN CÁCH NÀO HAY NHẤT?

Dân làng và Phật tử sống quanh tu viện Wat Pah Pong kể rất nhiều chuyện về phép mầu của ngài Ajahn Tong Rath. Họ nói rằng Ajahn...