THIỀN SƯ SUNLUN SAYADAW

VƯỢT XA HƠN SỰ CẢM THỌ

Thiền sư Sunlun Sayadaw (1878 – 1952), Ngài có được tên gọi như vậy là vì Ngài đến từ hang động tu viện làng Sunlun ở gần...